Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για Δωρεάν Κατασκήνωση σε 60.000 παιδιά - 2016

Το πρόγραμα του ΟΑΕΔ για ΔΩΡΕΑΝ κατασκήνωση για το 2016 ξεκίνησε!!!

Δηλώστε συμμετοχή κάνοντας αίτηση εδώ... από 23/03/2016 έως 04/05/2016 και ώρα 23:59΄.
Διαβάστε εδώ λεπτομέρειες του προγράμματος.

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν από ενδιαφερόμενους που: 

  • Έχουν ήδη κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
  • Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και έχουν κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet, όποτε τον κωδικό πρόσβασης στον ΟΑΕΔ μπορούν να τον λάβουν ηλεκτρονικά.

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν την αίτηση τους, θα πρέπει οπωσδήποτε  και άμεσα να πάνε στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ της περιοχής τους για να λάβουν κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης είναι τα εξής:

  • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας ή Διαβατήριο)
  • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
  • Άδεια διαμονής ή εργασίας σε ισχύ προκειμένου περί πολιτών τρίτων χωρών.
  • Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή σταθερής τηλεφωνίας, ή συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας ή πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ.

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες του προγράμματος....