Κατασκηνωτικό πρόγραμμα για τα παιδιά εκπαιδευτικών, μελών της ΟΛΜΕ

400 περίπου παιδιά εκπαιδευτικών, μελών της ΟΛΜΕ, ηλικίας 6-14 ετών θα φιλοξενηθούν για 11 ήμερες σε παιδικές κατασκηνώσεις σε όλη την Ελλάδα.

Κατασκηνωτικό πρόγραμμα από το Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, ΤΑΥΤΕΚΩ

Κατασκηνωτικό πρόγραμμα από το ΤΑΥΤΕΚΩ. Από 13-05-2015 έως και 10-06-2015 η υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής