Τα περισσότερα Ασφαλιστικά Ταμεία καλύπτουν σχεδόν εξ' ολοκλήρου την κατασκηνωτική δαπάνη για τα παιδιά των ασφαλισμένων τους ηλικίας 6 έως 14 ετών. 
Ενημερωθείτε στο blog μας για τις ημερομηνίες που δέχονται αιτήσεις τα ταμεία/φορείς.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Μηχανικών & ΕΔΕ (ΤΣΜΕΔΕ)
 • Υγειονομικών (ΤΣΑΥ)
 • Νομικών (ΤΑ.Ν)
 • Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ)
 • Δικηγόρων Αθηνών (ΤΠΔΑ)
 • Δικηγόρων Πειραιά (ΤΥΔΠ)
 • Δικηγόρων Επαρχιών & Δικαστικών Επιμελητών (ΤΥΔΕ-ΤΠΔΕ)
 • Προνοίας Εργοληπτών Δημοσιών Έργων (ΤΠΕΔΕ)
 • Ναυτικών Πρακτόρων (ΤΑΝΠΥ)
 • Τραπεζιτικών υπαλλήλων (ΤΑΠΤΠΓΑΕ Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως-Γενικής-Αμερ.Εξπρές)
 • ΚΑΠ-ΔΕΗ
 • ΤΑΠ-ΟΤΕ
 • Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ)
 • Δημοτικοί Υπάλληλοι (ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ)
 • Ταμείο Μετάλλου (ΤΑ.Π.Ε.Μ.)

Αντίστοιχα πολλές εταιρείες & φορείς παρέχουν στους υπαλλήλους τους ΔΩΡΕΑΝ κατασκήνωση για τα παιδιά τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • ΕΥΔΑΠ
 • ΟΣΥ Α.Ε. (Πρωην ΗΛΠΑΠ και ΕΘΕΛ)
 • ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (πρώην Αττικό Μετρό και ΤΡΑΜ)
 • ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
 • ΕΔΟΕΑΠ
 • Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
 • ΟΑΕΕ (μόνο για Υπαλλήλους)
 • ΟΑΕΔ (μόνο για Υπαλλήλους)
 • Ελληνικά Πετρέλαια
 • Αθηναϊκή Ζυθοποιία
 • Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε,
 • ΟΛΠ
 • ΟΛΜΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κατασκήνωση της επιλογής σας.