Κατασκηνωτικό πρόγραμμα από το Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, ΤΑΥΤΕΚΩ

ΝΕΟ - Ενημέρωση

Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις, οι ημερομηνίες εγγραφών για τους ασφαλισμένους στο ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΠΟΤΕ είναι οι εξής:

  • Α’ κατασκηνωτική περίοδος  18/05/2015 έως 26/05/2015
  • Β’ κατασκηνωτική περίοδος  25/05/2015 έως 05/06/2015
  • Γ’ κατασκηνωτική περίοδος  04/06/2015 έως 12/06/2015
  • Δ’ κατασκηνωτική περίοδος  04/06/2015 έως 12/06/2015 (ΑΜΕΑ)

Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής του παιδιού γίνεται μέσω e-mail (kataskinosis-tapote@tayteko.gr) ή μέσω fax (210-8808902) ή στα γραφεία του ΤΑΥΤΕΚΩ  (Πατησίων 54, 5ος όροφος – ωράριο υποβολής 8.30π.μ.-13.30π.μ.).
Συνημμένως υποβάλλονται:

  • Εκκαθαριστικό μισθοδοσίας
  • Φωτοτυπία α’ σελίδας βιβλιαρίου άμεσα ασφαλισμένου
  • Φωτοτυπία α’ σελίδας βιβλιαρίου έμμεσα ασφαλισμένου παιδιού που πρόκειται να συμμετάσχει στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα

 

Ακολουθεί η παλαιότερη ανακοίνωση... 

Η υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής θα γίνεται από 13-05-2015 έως και 10-06-2015, ως εξής: 

  • Α΄ κατασκηνωτική περίοδος: Κατά τις 2 πρώτες ημέρες υποβολής των δηλώσεων δηλαδή Τετάρτη & Πέμπτη 13 και 14 Μαΐου 2015, ο Τομέας θα δεχθεί μόνο τις δηλώσεις συμμετοχής των ασφαλισμένων που ενδιαφέρονται για την Α΄ κατασκηνωτική περίοδο κατά τις ώρες από 08:00 έως 13:00. 
  • Β΄ & Γ΄ κατασκηνωτικές περίοδοι: Από Τρίτη 19 Μαΐου 2015 και μέχρι 10/06/2014) ο Τομέας θα δεχθεί δηλώσεις συμμετοχής για όλες τις περιόδους κατά τις ώρες από 08:00 έως 13:00. 

Οι ασφαλισμένοι πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία του Τομέα προσκομίζοντας απαραίτητα το βιβλιάριο ασθενείας, όπου απαραίτητα θα πρέπει να φαίνεται/ονται ήδη ασφαλισμένο/α το/τα παιδί/ά που επιθυμεί/ούν να συμμετάσχει/ουν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα και έχοντας συμπληρώσει από πριν τη δήλωση συμμετοχής και την κάρτα κατασκηνωτή μαζί με την πρόσφατη φωτογραφία.

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων, μπορείτε να βρείτε στο site TAAPT  

Πιο συγκεκριμένα, για τους  μισθωτούς και αποσπασμένους  στους Ασφαλιστικούς Φορείς, προσωπικού του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. για το έτος 2015:
Αφορά τη συμμετοχή παιδιών από 6 ετών έως 15 ετών, που έχουν γεννηθεί από 1-1-2000 έως 31-12-2009 συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ.
 Διευκρινίζεται ότι στις ιδιωτικές κατασκηνώσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε μια από τις τρεις (3) Α΄, Β΄& Γ’ Κατασκηνωτικές  περιόδους.
Οι γονείς που επιθυμούν να κάνουν χρήση συγκεκριμένου κατασκηνωτικού προγράμματος μπορούν να επιλέξουν την κατασκήνωση της αρεσκείας τους, αρκεί να είναι συμβεβλημένη με το ΤΑΥΤΕΚΩ.  
Η αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί ιδιοχείρως από τους μισθωτούς, με προσοχή ως προς την ακρίβεια και πληρότητα των σχετικών στοιχείων και να κατατεθεί στις υπηρεσίες (γραμματείες) που ανήκει ο κάθε μισθωτός (ΔΕΗ Α.Ε.,ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΔΕΗ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΛΑΓΗΕ)